Umut Çakmak

Umut Çakmak

Series

Java SE

Java 11 OCP sınavına çalışırken aldığım notları sizler ile paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir kaynak olur.

Articles in this series

Java - Interface - 2

Sep 12, 202215 views

Arkadaşlar merhaba java'da ınterface yazımıza devam ediyoruz. Default Method Default method, bir interface'de default anahtar sözcükle tanımlanan bir ...

Java - Interface - 2
Java - Interface - 1
Java - Soyut (Abstract) Sınıf ve Method Kullanımı
Java - Polymorphism (Çok Biçimlilik) - InstanceOf Operatörü
Java - Kalıtım (Inheritance)
Java - Access Modifiers, Static , Method Overloading,Encapsulating