Java SE - Class ve Method Tanımı

Java SE - Class ve Method Tanımı

Table of contents

No heading

No headings in the article.

Arkadaşlar merhaba ,

Bu yazıda java'da class yapısına göz atacağız.

Java programlama da sınıflar temel yapı taşlarıdır.

Bir sınıf tanımlarken, bu yapı taşlarından birinin tüm parçalarını ve özelliklerini tanımlarsınız.

Çoğu sınıfı kullanmak için nesneler oluşturmanız gerekir.

Bir nesne, bellekteki bir sınıfın çalışma zamanı (instance) yani örneğidir.

Bir nesne, sınıfın tek bir temsilini temsil ettiği için genellikle bir instance (sınıfın örneği) olarak adlandırılır.

Referans, bir nesneye işaret eden bir değişkendir.

Java sınıflarının iki temel öğesi vardır: genellikle diğer dillerde fonksiyonlar veya prosedürler olarak adlandırılan method’lar ve daha genel olarak variables olarak bilinen field’lardır.

Bunlara birlikte sınıfın üyelerine (members of the class)denir.

Nesnenin durumunu oluşturan fields'lar , davranışlar ise nesne metotlarıdır.(instance methods)

Örnek bir sınıfa göz atalım.

public class Animal {

  String name;

  public String getName() {
    return name;
  }

  /** void anahtar sözcüğü, hiçbir değerin döndürülmediği anlamına gelir.*/
  public void setName(String newName) {

    name = newName;
  }

  // comment until end of line

   /* Multiple
   * line comment
   */

  public int numberVisitors(int month){
    return 0;
  }

   public static void main(String[] args){
      Animal2 nesne = new Animal2();
      System.out.println("OBJECT");
    }

}

class Animal2 {

}
 • public sınıflar dosya adı ile eşleşmesi gerekir.
 • Hiç bir public sınıf tanımlanmadan da sınıflar oluşturulabilir.
 • public sınıf niteleyicisi, sınıfa her yerden erişilebileceğini ifade eder.
 • sınıf öğeler olan değişkenler ve metotlar daima sınıf bloğunda tanımlanır.
 • Her java kaynak kodu dosyasında en fazla bir tane public sınıf olabilir.
 • Bir package dosyasında istenildiği kadar public olmayan sınıf tanımlanabilir.
 • Dosya adı, büyük/küçük harf de dahil olmak üzere sınıf adıyla eşleşmeli ve bir .java uzantısına sahip olmalıdır

Method'ların iki parçası özeldir. Method adı ve parametre tipleri,yöntem imzası(method signature) olarak adlandırılır.

Method'lar dönüş(return type) tipi ek bilgilerden oluşur.Bu örnekte return tipi int'dir

public int numberVisitors(int month){
    return 0;
}

Umarım faydalı olmuştur.

Görüşmek üzere.